Programma NLP Practitioner training

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 5 fasen.

We starten de opleiding met fase 1 waarin de basis van NLP centraal staat. Tijdens deze fase worden de basisbegrippen, vooronderstellingen en basale principes als rapport, zintuigsystemen, representatiesystemen, kalibreren en het communicatiemodel behandeld.

Programma

Programma fase 1: NLP: De basis

Dag 1 t/m 4

 • Ethiek TC Academy;
 • De betekenis van NLP;
 • Vooronderstellingen;
 • Zintuigsystemen: voelen, zien, horen, reuk en smaak;
 • Representatiesystemen: oogpatronen en proceswoorden.
 • Submodaliteiten: verfijnde zintuigelijke waarneming;
 • Rapport: opbouwen van een relatie die gebaseerd is op wederzijds begrip en vertrouwen;
 • Kalibreren: observatievaardigheid.
 • Reflecteren: inzicht in eigen handelen;
 • Ankeren: specifieke stimulus verbindt met een speciale respons;
 • Associatie/dissociatie: zintuigelijke ervaring
 • PAP: Persoonlijk Actie Plan

Resultaat

Resultaten na de eerste fase:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van de betekenis van NLP;
 • Inzicht hebben in de vooronderstellingen en deze weten te benoemen;
 • De basale principes als: rapport, kalibreren, zintuigsystemen, representatiesystemen, oogbewegingen en submodaliteiten herkennen en kennen.

2. Vaardigheden

 • Het uitvoeren van NLP principes als waarnemingsposities, submodaliteiten, associëren/dissociëren en kalibreren;
 • In staat zijn om rapport op te bouwen en kalibreren toe te passen;
 • Het zintuigelijk systeem kunnen toepassen.

3. Eigenschappen

 • Houding waarin de NLP-vooronderstellingen beklijven;
 • Kunnen aansluiten bij het wereldmodel van de ander.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit 5 fasen.

Tijdens fase 2 gaan we ons richten op de verschillende abstractieniveaus binnen taal. We leren o.a. hoe je kunt communiceren zonder dat het weerstand oproept en hoe je in taal met vervorming, weglatingen en generalisaties om kunt gaan. Na fase 2 kun je taalpatronen in communicatie herkennen en deze toepassen in jouw dagelijkse praktijk.

Programma

Programma fase 2: NLP: Communicatie

Dag 1 t/m 4

 • Chuncking: Abstractieniveaus binnen taal;
 • Metamodel: Een precisie-instrument waarmee je iemand, door gerichte vraagstelling, in contact brengt met de oorspronkelijke ervaring.
 • Model huidige en gewenste situatie;
 • Fysiologie of excellence: Uitmuntende ondersteunende fysiologie.
 • Milton taalpatronen: Onspecifiek taalgebruik.
 • Metaforen: Krachtige beeldspraak.

Resultaat

De resultaten na fase 2 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben van chuncking: abstractieniveaus;
 • De principes herkennen en kennen van het metamodel, Milton model en metaforen.

2. Vaardigheden

 • Kunnen chuncken in taal;
 • Inzetten van taalpatronen in communicatie;
 • Een metafoor kunnen inzetten.

3. Eigenschappen

 • Reflecteren op eigen taalpatronen;
 • Bewust zijn van eigen overtredingen en uitdagingen in vervormingen, weglatingen en generalisaties;
 • Congruentie in lichaamshouding.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding is opgebouwd uit 5 fasen.

Fase 3 staat in het teken van NLP & Leiderschap. Tijdens deze fase zullen we gaan werken met het in kaart brengen van strategieën en modellen die huidige en gewenste situaties in kaart brengen, doelvormvoorwaarden en het outcome model. We doen dit vanuit de strategie van Disney en maken gebruik van tijdslijnen die ons zullen ondersteunen om leiderschap te tonen in de acties die we maken.

Of zoals Walt Disney zei: ''a plan is a dream with a deadline"

Programma

Programma fase 3: NLP & Leiderschap

Dag 1 t/m 4

 • Doelvormvoorwaarden: specifieke, haalbare en meetbare doelen formuleren;
 • Outcomemodel: verbinding met gewenst resultaat;
 • Disney strategie: Succesvolle Strategie;
 • Strategiewerk: aanleren van efficiënte strategieën zoals motivatie, beslissingsstrategie.
 • Werken met verlangens en mentoren.
 • Change personal History: hulpbronnen toevoegen aan vroegere ervaringen.

Resultaat

De resultaten na fase 3 :

1. Kennis en Inzicht

 • Kennis hebben van het outcomemodel;
 • Weten en begrijpen hoe strategieën werken;
 • Inzicht hebben in de logische niveaus;
 • Inzicht in het elementen-model.

2. Vaardigheden

 • Kunnen uitvragen van strategieën;
 • Model huidige en gewenst resultaat weten te gebruiken;
 • Het kunnen inzetten van de Walt Disneystrategie;
 • Toepassen van de doelvormvoorwaarden;
 • Elementenmodel kunnen van idee naar resultaat.

3. Eigenschappen

 • Eigenaarschap over het denken, voelen en handelen;
 • Bewust zijn van eigen patronen, blokkades en projecties

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding is opgebouwd uit vijf fasen.

Fase 4 bestaat vooral uit interventies en toepassingen. Je gaat jouw gereedschapskist vullen met krachtige NLP-technieken die je zowel privé als zakelijk kunt toepassen. Uiteraard is ook belangrijk om te weten wanneer je welk gereedschap gaat gebruiken. Tijdens deze fase krijg je niet alleen inzicht in processen en technieken, je gaat er vooral zelf mee aan de slag middels het 'learning by doing' principe.

Je leert technieken als 'change personal history', 'spatial reframing' en 'timeline therapy' technieken toepassen op jezelf en bij een ander. Ook zal je tijdens deze fase meer te weten komen over het werken met elementen en de functies van het onderbewuste.

Programma

Programma fase 4: NLP& Interventie

Dag 1 t/m 3

 • Emoties: energie in beweging;
 • Angst/fobie en trauma: Hoe mee om te gaan
 • Allergieproces: voeden van immuunsysteem
 • Spatial reframing: werken met conflicterende delen.
 • Zes staps herkaderen: communiceren met delen
 • Elementen model: verdieping in het elementenmodel;
 • Score: van stilstand naar beweging

Resultaat

De resultaten fase 4 zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis van tijdslijnen;
 • Begrijpen wat emoties zijn en waarvoor zij dienen;
 • Processen en technieken kennen.

2. Vaardigheden

 • Kunnen toepassen en inzetten van tijdslijnen;
 • Verschillende NLP-technieken weten toe te passen;
 • Kunnen werken met conflicterende delen.

3. Eigenschappen

 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn bij de processen en technieken.

Inhoud

De NLP Practitioner opleiding bestaat uit vijf fasen.
De laatste fase (fase 5) staat in het teken van integratie en certificering. We gaan in deze fase werken met rollen en het effect van deze rollen op onze vermogens, gedrag en omgeving. We worden bewust van identificaties met verschillende rollen en hoe overtuigingen, vermogens ons gedrag aansturen in de rol.

Deze fase wordt afgesloten met een eindopdracht in de groep en een eindevaluatie waarbij je een presentatie geeft over je logboek. Bij het behalen van het examen wordt een erkend certificaat afgegeven door de Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP)
De NLP Practitioner opleiding van de NLP UNI vereist een hbo- werk- en denkniveau.  Een kennismaking/intakegesprek waarin achtergrond, motivatie en verwachting besproken wordt, zal als uitgangspunt dienen voor de opleiding.

Programma

Programma fase 5: Integratie & Certificering
Dag 1:

 • Werken met rollen;
 • Verdediging van je logboek aan de hand van een eindevaluatie.

Dag 2:

 • Eindopdracht in de vorm van een NLP-interventie die gedurende deze dag worden gedemonstreerd.

De eindevaluatie en de eindopdracht vormen gezamenlijk de toetsing voor een erkend certificaat tot Practitioner NLP. Dit certificaat is erkend door de NVNLP (Nederlandse Vereniging NLP)

Resultaat

De resultaten na het behalen van je certificaat zijn:

1. kennis en inzicht

 • Kennis hebben identificatie met rollen;
 • Processen en technieken begrijpen;
 • Verbinden van verschillende elementen van NLP met elkaar.

2. Vaardigheden

 • Demonstreren van de geleerde vaardigheden
 • Kunnen inzetten van NLP-technieken;
 • Principes en technieken betrekken op jezelf en waarnemen bij anderen
 • Flexibel en creatief kunnen zijn in processen en bij het toepassen van technieken.

3. Eigenschappen

 • Bewust weten om te gaan met spanning;
 • Congruent zijn in de eindevaluatie.